Ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej (RGS)

Wyjaśnienie dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznej (RGS)

Ubezpieczenie KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zgodnie z OWU Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r. można wykupić w wariancie dotyczącym przerwania imprezy turystycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia są niewykorzystane świadczenia podróżne Ubezpieczonego związane z koniecznością przerwania imprezy turystycznej i np. wcześniejszego z niej powrotu zgodnie z OWU Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

Dostępne jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje po opłaceniu dodatkowej składki z tytułu CQ.

Na mocy klauzuli nr 3 COVID-19 + kwarantanna (zwyżka CQ) za opłatą dodatkowej składki do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGS) włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:
- Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
- Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.

Zwyżka (CQ) obejmuje przypadki opisane wraz z definicjami w klauzuli nr 3 znajdującej się w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonych uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30.08.2018 r. zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r., jeśli zażywa się na stałe leki lub było się/jest się leczonym z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, konieczne jest zakupienie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej CP (choroby przewlekłe).

Informujemy, że Ubezpieczyciel może zakwestionować zasadność zwrotu kosztów, jeśli zachorowanie dotyczy choroby przewlekłej, a uczestnik wyjazdu nie miał wykupionego ubezpieczenia CP.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z OWU KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje za schorzenia przewlekłe uważa się podobne zachorowania nawet do pięciu lat wstecz!

Podsumowując, ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej (RGS) możliwe jest do wykupienia w różnych wariantach:

1. Wersja podstawowa RGS.
2. Wersja podstawowa RGS + CP (rozszerzenie o następstwa chorób przewlekłych).
3. Wersja podstawowa RGS + rozszerzenie (CQ), czyli zachorowania COVID, kwarantanna etc.
4. Wersja podstawowa RGS + rozszerzenie (CQ) + CP, czyli wersja zapewniająca najwyższy standard.

Polisę należy wykupić najpóźniej:
- w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni,
- w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni.

Aby wykupić ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej, należy w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji wyjazdu dopełnić formalności poprzez wejście w poniższy link na stronie Ubezpieczyciela, wypełnienie formularza oraz opłacenie ubezpieczenia:

LINK DO UBEZPIECZENIA - KLIKNIJ

Prosimy o wybranie rodzaju ubezpieczenia "Ubezpieczenie od rezygnacji", wariant: "Przerwanie imprezy turystycznej".

W razie problemów z rezerwacją ubezpieczenia, prosimy o kontakt z infolinią Ubezpieczyciela - Signal Iduna: tel. +22 163 84 24.

OWU KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje wraz z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (IPID) TUTAJ.

Uwaga! W przypadku odwołania imprezy turystycznej, wpłacona składka jest zwracana przez Ubezpieczyciela.