Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności

 

I Informacje ogólne.

 

 1. Administratorem Serwisu www.wytworniawypraw.pl jest Wytwórnia Wypraw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-087), przy ul. Igańskiej 13C/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641522, o nr NIP 1132920471, REGON 365647919
 2. Serwis www.wytworniawypraw.pl dba o prawo do prywatności użytkowników serwisu, poprzez wdrożenie polityki prywatności. 
 3. Każdego użytkownika serwisu www.wytworniawypraw.pl  obowiązuje niniejsza polityka prywatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przyjętej polityce prywatności.

 

II.  Polityka ochrony danych osobowych

 

 1. Wytwórnia Wypraw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-087), przy ul. Igańskiej 13C/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641522, o nr NIP 1132920471, REGON 365647919 („Organizator”), informuje, iż jest administratorem danych osobowych wszystkich uczestników wyjazdów turystycznych Organizatora („Uczestnicy”), osób zainteresowanych ofertą Organizatora, osób posiadających kontro w serwisie internetowym www.wytworniawypraw.pl, a także osób otrzymujących newsletter oraz inne materiały reklamowe Organizatora.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:

(1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w szczególności w celu przekazania informacji o ofercie Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

(2) prowadzenia marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

(3) badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

(4) prowadzenia kont użytkowników serwisu www.wytworniawypraw.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

(4) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

(5) w celachdowodowych związanych z potrzebą zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fatów, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu, wizerunek, numer telefonu, adres email.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych,  korzystania z konta użytkownika serwisu www.wytworniawypraw.pl  oraz otrzymywania materiałów reklamowych (newsletter) Organizatora.
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione, jedynie w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, następującym kategoriom podmiotów: ubezpieczycielom, agentom, pilotom, przewodnikom, przedstawicielom i podwykonawcom współpracującym z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, służbom konsularnym państw przeznaczenia (w celach uzyskania wizy), liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom (innym obiektom noclegowym), podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz inne usługi na rzecz Organizatora (księgowe, doradztwo prawne, audyt). W sytuacjach wyjątkowych, na podstawie art. 49 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich (państw, na terenie których odbywa się organizowany wyjazd turystyczny), zarówno tych, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jak i państw, które nie spełniają takich wymagań i nie zostały wdrożone zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych  na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
 4. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy o  świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba, której dane dotyczą ostatni raz kontaktowała się z Organizatorem w sprawie zawarcia umowy. Dane pozyskane w celu wykonania umowy o   świadczenie usług turystycznych przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, a także wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej i przedawnienia należności publicznoprawnych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu produktów i usług Organizatora oraz prowadzenia kont użytkowników serwisu www.wytworniawypraw.pl przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą co do celu takiego przetwarzania.
 5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dokonujących rezerwacji/zawarcia umowy w imieniu swoim oraz innych osób, za ich zgodą.

 

III. Rezygnacja użytkownika

 

 1. Użytkownik serwisu, który wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych Wytwórni Wypraw ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania jego danych osobowych w celu wysyłki materiałów i przesyłania materiałów reklamowych Wytwórni Wypraw, w tym newslettera.
 2. Każdy użytkownik, który zarejestrował się w serwisie www.wytworniawypraw.pl ma prawo do żądania usunięcia jego konta i zaprzestania dalszego przetwarzania jego danych osobowych w celu związanym z utrzymywaniem konta użytkownika.
 3. Żądania, o których mowa powyżej należy kierować na adres mailowy Administratora: wyjazdy@wytworniawypraw.pl

 

III. Informacja o plikach cookies. 

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez: dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach przewidzianych na stronie serwisu www.wytworniawypraw.pl (każdorazowo za zgodą użytkowników) oraz poprzez wykorzystywanie plików cookie  (tzw. "ciasteczka").
 2. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne  zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone jeśli użytkownik zostanie o tym poinformowany. Akceptacja przez przeglądarkę plików cookies jest warunkiem ich działania. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub nieprawidłowe jego działanie.
 3. Stosowane przez Administratora Serwisu pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia użytkownika. Poprzez pliki cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają ustalić oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis do każdego użytkownika. Pliki cookies z reguły zawierają nazwę domeny z której pochodzą a także czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach podnoszenia jakości usług tj. 
  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pozwalają na lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu,  utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu. Serwis gromadzi dane również w celu w celu wyświetlania użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę plików cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (w celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wejść w ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami).  Jednakże wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu www.wytworniawypraw.pl

 

IV Bezpieczeństwo

 

 

W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa korzystania z Serwisu www.wytworniawypraw.pl Administrator Systemu zapewnia poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie algorytmu z kluczem szyfrującym 256 bitowym (certyfikat SSL). Dzięki temu nie ma możliwości przejęcia informacji przekazywanej za pośrednictwem zabezpieczonej witryny internetowej. Organem certyfikującym jest DOMENY.PL sp. z o.o.

 

V. Płatności online

 

Płatności w serwisie www.wytworniawypraw.pl obsługiwane są przez system płatności online T-pay zapewniający bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Płatności dokonywane mogą być również przelewem na rachunek bankowy podany użytkownikowi w trakcie procedury zgłoszenia na wybrany wyjazd z Wytwórnią Wypraw.

 

VI Informacje zawarte na forum serwisu www.wytworniawypraw.pl

 1. W ramach serwisu www.wytworniawypraw.pl działa forum użytkowników, zapewniające miejsce, w którym użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie, zamieszczać komentarze, udzielać porad innym uczestnikom wyjazdów z Wytwórnią Wypraw.
 2. Użytkownicy korzystający z forum podają swoje dane osobowe w sposób dobrowolny i w zakresie przez siebie określonym.
 3. Dane osobowe podane prze użytkowników forum są danymi jawnymi i dostępnymi dla wszystkich odwiedzających stronę www.wytworniawypraw.pl. Administrator Serwisu nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają np. w celu wysyłki informacji handlowych.
 4. Informacje i treści zawarte na forum w formie komentarzy użytkowników stanowią przejaw opinii danego użytkownika i nie zawsze są zgodne z opinią Administratora Systemu. Administrator systemu nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczonych na forum i nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność tychże wypowiedzi.
 5. Użytkownicy forum nie mogą używać forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo.
 6. Użytkownicy forum nie mogą umieszczać na forum materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że posiadają do nich uprawnienia lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.
Administrator serwisu ma prawo do usuwania komentarzy naruszających zasady korzystania z forum.