Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Informujemy, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) art. 15kc ust. 12 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2379) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy od 1 stycznia 2021 r. pobierane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy od każdego Uczestnika/Podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. Składki te są odprowadzane do Turystycznego Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w ww. ustawie. Jest to bezzwrotna składka doliczana do każdej zawartej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych. Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy są pobierane  w takiej samej wysokości jak odpowiednie składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

  • 13 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe;
  • 10 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe (z wyłączeniem imprez turystycznych na terytoriach krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także imprez turystycznych na terytorium RP);
  • 2 zł za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium RP.


Szczegóły: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379

Składka na TFP wliczona jest w cenę imprezy turystycznej i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy turystycznej bądź w przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Informujemy, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334) od dnia 26.11.2016 r. pobierane są obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od każdego Uczestnika/Podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej i odprowadzane do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z deklaracją za dany miesiąc.
 
Obecnie na podstawie Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) art. 36 ust. 9 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2372) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od 1 stycznia 2021 r. pobierane są składki w wysokości:

  • 13 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe;
  • 10 zł za imprezy turystyczne na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe (z wyłączeniem imprez turystycznych na terytoriach krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także imprez turystycznych na terytorium RP);
  • 2 zł za imprezy turystyczne na terytorium krajów mających lądową granicę z RP, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium RP.

Szczegóły: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2372

Składka na TFG wliczona jest w cenę imprezy turystycznej i podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy turystycznej bądź w przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora.