ogólne informacje dotyczące przepisów transportowych, wizowych i sanitarnych

Albania

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/albania

Armenia

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/armenia;jsessionid=6523CD08D064CC8A2F8789418DDC6EC7.cmsap2p

Azerbejdżan

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/azerbejdzan;jsessionid=8A0E94ECD84001302B38A57F125278A5.cmsap2p

Białoruś

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/bialorus;jsessionid=A81D7CEFF68F6804DB65F5CC50275CDC.cmsap6p

Bośnia i Hercegowina

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/bosnia_i_hercegowina;jsessionid=9F13FE76E6D137B8451161F7E5277C12.cmsap5p

Bułgaria

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/bulgaria;jsessionid=BC8C3652FCE1A027AF917DD393C90EED.cmsap2p

Chorwacja

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/chorwacja;jsessionid=493931D23402A7C8232ED4C356C662DF.cmsap1p

Cypr

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/cypr;jsessionid=1420CE37A168882B405033038B2DFF90.cmsap5p

Czarnogóra

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/czarnogora;jsessionid=0C3068AAB3D4CFF17D306F51F3E22F7A.cmsap2p

Czechy

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/czechy;jsessionid=632943F2C9D49B5533777F9E07056041.cmsap2p

Estonia

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/estonia;jsessionid=24F5689C7675FE22590689A816386B29.cmsap1p

Gruzja

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/gruzja;jsessionid=FB0376698E906655A14D8FA558210197.cmsap1p

Iran

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/iran;jsessionid=688A71BD05DF5E8192D8DA9FF815FC54.cmsap5p

Kosowo

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/kosowo;jsessionid=6C4C740507F95AB5A92D75A94C1E6395.cmsap2p

Litwa

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/litwa;jsessionid=B4844177E47C17361B1B0F8C89E46053.cmsap2p

Łotwa

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/lotwa;jsessionid=B9DB0EEA7C373C00E5EE4E29371646F4.cmsap6p

Macedonia

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/macedonia;jsessionid=6041433F65B50CE51E98BBCA3262D59F.cmsap2p

Maroko

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/maroko;jsessionid=D942C4755C9A672EE8AB9DD7490296C3.cmsap5p

Rumunia

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/rumunia;jsessionid=1B7B7E22697BF5AC1E140453CBD33409.cmsap6p

Serbia

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/serbia;jsessionid=12BF044F82BA2FA2CAFDFD9A4A2CD023.cmsap6p

Słowacja

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/slowacja;jsessionid=80B788F4D3EB6073E377F94429FD1A7D.cmsap1p

Słowenia

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/slowenia;jsessionid=EADB879927C3D48D28A826D0A75A9284.cmsap1p

Turcja

http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/turcja;jsessionid=DE62A8508E9E439C8268446679305CB5.cmsap2p

Ukraina

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/ukraina;jsessionid=478CEFC2666B753ACFB8EA1882E973BA.cmsap6p

Węgry

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/wegry;jsessionid=E0CDA3915B71E23F3EDAB8A6DD6BEAE8.cmsap5p