Transylwania - Transport

Autokar sypialny:

W tym roku część terminów obsługuje autokar sypialny, w którym siedzenie przeobraża się w leżankę. Przy czym są 3 rzędy siedzeń, a nie 4 jak w standardowym autokarze, dzięki czemu siedzenia są obszerniejsze. Autokar posiada 36 siedzeń, natomiast mierzy 15 metrów, czyli jest o 3 metry dłuższy od standardowego autokaru, co daje mu możliwość pełniejszego rozłożenia siedzeń. Ze względu na nietypowe wyposażenie autokaru, w przypadku komplikacji natury technicznej może zostać zastąpiony autokarem wyposażonym w sposób standardowy. 

Korzystanie z toalety:

Komfortowe korzystanie z toalet umożliwiają postoje. Z toalety pokładowej w autokarze korzystamy tylko w nagłych potrzebach, ze względu na komfort jazdy pasażerów, zwłaszcza tych siedzących przy toalecie, a także z powodu braku możliwości opróżnienia toalety na trasie większości naszych kierunków, na których nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury. Opróżnianie toalety pokładowej w takich okolicznościach jest nielegalne i zanieczyszcza środowisko.

Zapisz się na wyjazd