Białoruś - Program

5 wypraw autokarem

1- Grodno- pałace- Batorówka, Stanisławówka, Stary i Nowy Zamek, Teatr Tyzenhauza, Bazylika Katedralna, synagoga, kościół luterański, Sobór Święto-Pokrowski, Grodno- dom Orzeszkowej, drewniane chaty nad Niemnem. 

2- Mir- zamek, Nowogródek- kościół farny z Matką Boską Nowogródzką, Dom Mickiewicza, jezioro Świteź, Zaosie - folwark Mickiewiczów, Nieśwież- Ratusz, kompleks zamkowo-pałacowy Radziwiłłów z parkiem.

3- Mińsk-radzieckie monumenty i bulwary. 

4- Pińsk- wyprawa łodzią na poleskie mokradła i bagna.

5- Brześć- Twierdza Brzeska.

Zapisz się na wyjazd