Maramuresz - Transport

 

Korzystanie z toalety:

Komfortowe korzystanie z toalet umożliwiają postoje. Z toalety pokładowej w autokarze korzystamy tylko w nagłych potrzebach, ze względu na komfort jazdy pasażerów, zwłaszcza tych siedzących przy toalecie, a także z powodu braku możliwości opróżnienia toalety na trasie większości naszych kierunków, na których nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury. Opróżnianie toalety pokładowej w takich okolicznościach jest nielegalne i zanieczyszcza środowisko.

Zapisz się na wyjazd