Dalmacja Murter - COVID-19

Instrukcja w sprawie COVID-19

Informujemy, że ubezpieczenie na wyjazd (Signal Iduna, nr polisy 517071) obejmuje przypadki zachorowań na COVID-19 oraz transport do kraju, jeśli powrót miałby nastąpić w innym terminie niż grupa. Ubezpieczeniem nie są objęte przypadki kwarantanny, jeśli nie wiąże się to z potwierdzonymi przypadkami zachorowań. Według obecnych przepisów i uzyskanych informacji ze strony chorwackiej w Chorwacji kwarantanna odbywana w specjalnie do tego przeznaczonych ośrodkach jest finansowana ze środków chorwackiego NFZ.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ CHOROBY W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

1. W przypadku podejrzenia choroby COVID-19 u gościa przebywającego w obiekcie noclegowym, obowiązują następujące procedury:

•    Osoba odpowiedzialna w obiekcie noclegowym poinformuje o chorobie gościa lekarza we właściwej przychodni lekarskiej lub w przychodni turystycznej (w dalszym tekście: właściwy lekarz) w celu przeprowadzenia badania.

•    Jeśli przy pierwszym kontakcie właściwy lekarz będzie miał uzasadnione wątpliwości, że osoba jest zarażona wirusem COVID-19, osoba odpowiedzialna w obiekcie noclegowym poprosi gościa, żeby pozostał w pokoju/apartamencie za zamkniętymi drzwiami oraz zapewni choremu maskę medyczną (chirurgiczną) oraz papierowe chusteczki w wystarczającej ilości. Poprosi również gościa o nieopuszczanie pokoju/apartamentu do czasu przyjazdu lekarza (przyjazd lekarza na miejsce lub zorganizowany przewóz chorego gościa do przychodni lekarskiej) i przekazania dalszych instrukcji.

•    Po zbadaniu chorego właściwy lekarz stwierdza, czy występują objawy choroby COVID-19. W zależności od stanu pacjenta-gościa lekarz decyduje o wezwaniu epidemiologa.

•    W przypadku podejrzenia COVID-19 pobierany jest wymaz w celu wykonania pełnej diagnostyki COVID-19. Wymaz może być pobrany na miejscu lub w odpowiedniej jednostce medycznej. W tym czasie nakazuje się izolację gościowi i jego najbliższym / współpodróżującym w obiekcie noclegowym do czasu otrzymania wyników testów.

•    Pracownicy obiektu noclegowego lub jego właściciele nie wchodzą do pokoju/apartamentu osoby, u której jest podejrzenie COVID-19 oraz do pokojów/apartamentów osób im bliskich/współpodróżujących. Goście ci zostaną poinformowani, że zmiana pościeli, jak i sprzątanie pokoju nie będzie odbywać się w normalny sposób. Każdy z gości musi sam zadbać w tym czasie o czystość w pokoju/apartamencie. W tym celu obsługa obiektu noclegowego dostarczy gościom odpowiednie środki czystości. Posiłki w tym czasie będą dostarczane pod drzwi pokojów/apartamentów, a goście, którzy nie mieli wykupionych posiłków w obiekcie będą mogli zamawiać je w restauracji obiektu za dodatkową opłatą. Podjęte działania mają na celu kontrolę wejść do obiektu noclegowego/pokoju/apartamentu. W mniejszych obiektach noclegowych właściciel albo osoba odpowiedzialna zorganizuje dla gości dostarczanie pod drzwi pokoju posiłków i innych artykułów pierwszej potrzeby.

•    Jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu z gościem w izolacji w trakcie oczekiwania na wyniki testu na COVID-19, zostanie wyznaczona jedna osoba, która będzie się nim zajmowała. Osoba ta jest zobowiązana do obowiązkowego noszenia rękawic oraz maski medycznej (chirurgicznej) oraz zachowywania dystansu społecznego.

•    Maski, rękawice i inne środki ochrony osobistej należy od razu po zużyciu wyrzucić do kosza na śmieci z przykrywką, do którego uprzednio należy włożyć dwa worki na śmieci (jeden na drugi). Po wyrzuceniu środków ochrony osobistej do śmieci pracownicy obiektu zobowiązani są umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować je odpowiednim środkiem.

•    Goście, którzy należą do tej samej grupy lub rodziny co osoba z podejrzeniem COVID-19 również zobowiązani są pozostać w swoich pokojach, dopóki nie zostanie nawiązany kontakt z właściwym lekarzem oraz do otrzymania wyników testów na COVID-19.

•    Jeśli lekarz potwierdzi, że gość nie jest zarażony COVID-19 przepisuje mu terapię odpowiednią do jego stanu zdrowia. Zostaje zniesiona izolacja gości i jego najbliższych/współpodróżujących. Goście mogą swobodnie poruszać się po obiekcie o ile pozwala na to ich stan zdrowia i zalecenie lekarskie.

2. W przypadku potwierdzenia choroby COVID-19 u gościa przebywającego w obiekcie noclegowym, obowiązują następujące procedury:

•    Gość, u którego potwierdzono COVID-19, a jego stan zdrowia wymaga hospitalizacji zostanie przetransportowany do specjalnej jednostki medycznej zgodnie z instrukcją lekarza.
W zależności od stanu zdrowia gościa transport zostanie zrealizowany samochodem osobowym lub przewozem sanitarnym. W przypadku pojawienia się ciężkich objawów, zagrażających życiu, zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. Transport środkami komunikacji publicznej JEST ZABRONIONY!

•    Goście z zagranicy z potwierdzoną chorobą COVID-19, a których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, muszą przenieść się do specjalnie zorganizowanego obiektu w celu izolacji. Obiekty te są przygotowane przez samorząd lokalny i wyposażone przez Sztab Kryzysowy. Opiekę nad chorymi przejmuje w tym przypadku lekarz właściwy dla danego obiektu (w konsultacji z właściwym epidemiologiem). To samo dotyczy również gości, którzy z uwagi na kontakt z chorym muszą poddać się obowiązkowej izolacji/kwarantannie.

•    Goście z zagranicy z potwierdzoną chorobą COVID-19 oraz ich współpodróżujący przebywający w obowiązkowej izolacji mogą przed upływem jej zakończenia wrócić do swojego kraju zamieszkania po uprzednim ustaleniu tego faktu z instytucjami ochrony zdrowia (w przypadku Polski NFZ i Ministerstwo Zdrowia) sposobu transportu oraz sposobu płatności za wykonany transport do kraju zamieszkania.

•    O zakończeniu izolacji decyduje i stan zdrowia ocenia właściwy lekarz, który ją zalecił.

 

Zapisz się na wyjazd