Jordania - Relacja

Kroczymy szlakiem dawnych odkrywców, przed nami czerwone ściany kanionu, tak potężne, że trzeba zadrzeć głowę wysoko ku górze, by zobaczyć ich kres.

Zapisz się na wyjazd