Jordania AMM - Covid

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYJAZDÓW DO JORDANII

Na chwile obecną Jordania jest otwarta dla turystów bez dodatkowych obostrzeń. Aktualna informacja https://www.gov.pl/web/jordania/informacje-dla-podrozujacych

Uwaga! Przepisy mogą ulec zmianie

 

POWRÓT DO KRAJU

Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie ma już obowiązku:

- legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia,

- wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,

- odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen


ZABEZPIECZENIA W ZWIĄZKU Z COVID NA WYJAZDY DO JORDANII

1. Zabezpieczenia w cenie wyjazdu:  

- ubezpieczenie KL i NNW obejmujące zachorowania na COVID;

2. Dobrowolne zabezpieczenia poza ceną wyjazdu:

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (RG) - 100% zwrotu, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 6 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego przed wyjazdem

- ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej (RGS), obejmujące zachorownia na COVID i kwarantannę - ok. 3 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego w trakcie wyjazdu

- osoby zażywające na stałe leki lub które były lub są leczone z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, powinny zakupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe (CP) konieczne do ubezpieczenia KL i kosztów rezygnacji.
Więcej informacji: TUTAJ.
 

PRZYDATNE UBEZPIECZENIA - INFORMACJE I LINKI:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zakupione i opłacone w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji wyjazdu. W przypadku rezerwacji wyjazdów odbywających się za mniej niż miesiąc, ubezpieczenie musi być zakupione w dniu rezerwacji!

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacjiTUTAJ.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznejTUTAJ.Jednocześnie zwracamy uwagę, że obostrzenia związane z wjazdem do Jordanii oraz powrotem do kraju mogą ulec zmianie.

 

 

 

Zapisz się na wyjazd