Jordania WAW - Covid

AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZĄCA WYJAZDÓW DO JORDANII


Od 12.12.2022 r. do Jordanii mogą wjechać osoby, które:

- posiadają negatywny wynik testu PCR Covid-19 wykonany na maksymalnie 72 godz. przed planowanym przylotem  (nie dotyczy dzieci poniżej 5 r.ż.)

- następnie wykonają ponowny obowiązkowy test PCR na lotnisku po przylocie do Jordanii

- dokonały rejestracji na portalu www.visitjordan.gov.jo

W celu realizacji pełnego programu wyjazdu wszyscy uczestnicy powinni posiadać Certyfikat Covid w języku angielskim świadczący o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 21 dni (wystarczy tzw. unijny certyfikat pobrany z Internetowego Konta Pacjenta).

Uwaga! Osoby niezaszczepione nie będą mogły wjechać do głównych miejsc turystycznych: Petry, Wadi Rum, Akaby. 

Uwaga! Pasażerowie, którzy przebywali w RPA, Lesotho, Zimbabwe, Mozambiku, Namibii, Eswatinii i Botswanie w ciągu 14 dni przed podróżą do Jordanii, nie będą mogli wjechać do kraju. 

Warunkiem wpuszczenia pasażerów na pokład samolotu przylatującego do Jordanii jest okazanie negatywnego testu PCR wykonanego maksymalnie 72 h przed planowanym przylotem oraz kodu QR potwierdzającego rejestrację na portalu www.visitjordan.gov.jo.

Więcej informacji dotyczących wjazdu do Jordanii: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jordania

POWRÓT DO KRAJU

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. - każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu. Z wykonania testów NIE SĄ ZWOLNIONE osoby zaszczepione. W przypadku lotów samolotem dopuszczalne jest wykonanie testu na lotnisku do 3 godzin od powrotu do Polski.

Więcej informacji tutaj:
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html


ZABEZPIECZENIA W ZWIĄZKU Z COVID NA WYJAZDY DO JORDANII

1. Zabezpieczenia w cenie wyjazdu:  

- ubezpieczenie KL i NNW obejmujące zachorowania na COVID;

2. Zabezpieczenia poza ceną wyjazdu - konieczne na wjazd do Jordanii:

- test PCR wykonany na 72 h przed wylotem (nie dotyczy dzieci poniżej 5 r.ż)

- test PCR na lotnisku po przylocie do Jordanii

3. Dobrowolne zabezpieczenia poza ceną wyjazdu:

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (RG) - 100% zwrotu, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 6 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego przed wyjazdem

- ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej (RGS), obejmujące zachorownia na COVID i kwarantannę - ok. 3 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego w trakcie wyjazdu

- osoby zażywające na stałe leki lub które były lub są leczone z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, powinny zakupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe (CP) konieczne do ubezpieczenia KL i kosztów rezygnacji.
Więcej informacji: TUTAJ.
 

PRZYDATNE UBEZPIECZENIA - INFORMACJE I LINKI:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zakupione i opłacone w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji wyjazdu. W przypadku rezerwacji wyjazdów odbywających się za mniej niż miesiąc, ubezpieczenie musi być zakupione w dniu rezerwacji!

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacjiTUTAJ.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznejTUTAJ.


PROCEDURA TESTÓW PRZED WYLOTEM
 

Nasze biuro umożliwia wykonanie testów PCR na terenie Polski w laboratoriach współpracujących z naszym biurem na podstawie umowy.

Oczekiwany termin wyniku od momentu badania to zazwyczaj 24-36 godzin.

W przypadku wylotów z Warszawy przewidujemy także możliwość wykonania testu dla większej grupy w dniu wylotu lub dzień przed wylotem w Warszawie. Czas oczekiwania na wynik wyniesie wtedy jedynie 8-10 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wykonania testów i odpłatności zostaną wysłane drogą mailową.

Testy PCR można wykonać również w dowolnym laboratorium najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika, niekoniecznie współpracującym z Wytwórnią Wypraw. Wtedy uczestnik płaci za test cenę zgodnie z cennikiem danego laboratorium.


Jednocześnie zwracamy uwagę, że obostrzenia związane z wjazdem do Jordanii oraz powrotem do kraju mogą ulec zmianie.

 

 

 

Zapisz się na wyjazd