Białoruś monument i sztuka - Trasa

1 dzień - zbiórka w Warszawie na dworcu PKP Warszawa Wschodnia od ulicy Kijowskiej,  godz. 9, godz. 9.15 wyjazd autokarem do Brześcia, Brześć - monumentalna Twierdza Brzeska, nocleg w Mińsku.

2 dzień - Mińsk - przykładowe miasto socrealizmu - betonowe kolosy, przestronne place i aleje z pomnikami bohaterów minionej epoki, monumenty wojny ojczyźnianej, płaskorzeźby i mozaiki przedstawiające sceny z życia ludu pracującego... a także neoromoański czerwony kosciół św. Szymona i Heleny, Górne Miasto z placem Wolności, Troickie Przedmieście z galeriami i knajpami oraz Rakowickie Przedmieście z dawnymi synagogami, nocleg w Mińsku.

3 dzień - Witebsk - miasto sztuki Chagalla i Malewicza - Art-Centrum Marca Chagalla, dom Marca Chagalla, ratusz, Pałac Gubernatora, Połock - sobór Sofijski, Kolegium Jezuickie z freskami z połockich świątyń, Dom Piotra I, Klasztor Spaso-Eufrezyjski, nocleg w regionie Połocka.

4 dzień - Brasław - wyprawa szlakiem jezior i dawnych świątyń, nocleg w regionie Brasławia.

5 dzień - Lida - zamek, browar lidzki - degustacja piwa i kwasu, wyjazd do Warszawy, wieczorem przyjazd na miejsce.

Zapisz się na wyjazd