Białoruś monument i sztuka - Program

Wyjazd na Białoruś

5 wypraw autokarem

1. Mińsk - przykładowe miasto socrealizmu: betonowe kolosy, przestronne place i aleje z pomnikami bohaterów minionej epoki, monumenty wojny ojczyźnianej, płaskorzeźby i mozaiki przedstawiające sceny z życia ludu pracującego... a także neoromoański czerwony kosciół św. Szymona i Heleny, Górne Miasto z placem Wolności, Troickie Przedmieście z geleriami i knajpami oraz Rakowickie Przedmieście z dawnymi synagogami.

2. Brześć - monumentalna Twierdza Brzeska.

3. Witebsk - miasto sztuki Chagalla i Malewicza - Art-Centrum Marca Chagalla, dom Marca Chagalla, ratusz, Pałac Gubernatora, Połock - sobór Sofijski, Kolegium Jezuickie z freskami z połockich świątyń, Dom Piotra I, Klasztor Spaso-Euforozyński.

4. Brasław - wyprawa szlakiem jezior i dawnych świątyń.

5. Lida - zamek, browar lidzki - degustacja piwa i kwasu.

Zapisz się na wyjazd