Uzbekistan - COVID

Aktualne warunki wjazdu do Uzbekistanu w związku z COVID:

Podstawowym warunkiem wjazdu na teren Uzbekistanu jest wykonanie testu PCR w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Test ten jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników bez względu na status ozdrowieńca lub liczbę szczepień. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR będzie weryfikowane przed wejściem na pokład samolotu.

Dodatkowo po przylocie do Uzbekistanu wszyscy pasażerowie  są zobowiązani przejść szybki test antygenowy wykonany w terminalu lotniska w Taszkiencie. Po opłaceniu testu i otrzymaniu paragonu pasażer jest kierowany na badanie, po czym w paszporcie wklejany jest kod kreskowy. Wyniki testu zostaną odebrane w ciągu 15 minut. Po wyjściu z terminala kod kreskowy jest skanowany, a pasażer otrzymuje wynik testu na koronawirusa. Jeśli wynik jest pozytywny, pasażer powinien poddać się kwarantannie. 

Zabezpieczenia w związku z COVID na wyjazdy do Uzbekistanu

1. Zabezpieczenia w cenie wyjazdu:

- ubezpieczenie KL i NNW obejmujące zachorowania na COVID,
- test PCR wykonany na 48 h przed wylotem.

2. Dobrowolne zabezpieczenia poza ceną wyjazdu:

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu - 100% zwrotu, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 6 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego przed wyjazdem

- ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 3 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego w trakcie wyjazdu

Osoby zażywające na stałe leki lub które były lub są leczone z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, powinny zakupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe (CP) konieczne do ubezpieczenia KL i kosztów rezygnacji.
Więcej informacji: TUTAJ.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zakupione i opłacone w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji wyjazdu. W przypadku rezerwacji wyjazdów odbywających się za mniej niż miesiąc, ubezpieczenie musi być zakupione w dniu rezerwacji!

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacji: TUTAJ.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznej: TUTAJ.

Procedura testów przed wylotem

Nasze biuro umożliwia wykonanie testów PCR na terenie Polski w laboratoriach współpracujących z naszym biurem na podstawie umowy.

Oczekiwany termin wyniku od momentu badania to zazwyczaj 24-36 godzin.

W przypadku wyjazdu z Warszawy przewidujemy także możliwość wykonania testu dzień przed wyjazdem z Warszawy. Czas oczekiwania na wynik wyniesie wtedy jedynie 8-10 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wykonania testów i odpłatności zostaną wysłane drogą mailową.

Testy PCR można wykonać również w dowolnym laboratorium najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika, niekoniecznie współpracującym z Wytwórnią Wypraw. Wtedy uczestnik płaci za test cenę zgodnie z cennikiem danego laboratorium.

Powrót do kraju

Obecnie po powrocie do Polski bezpośrednio z krajów spoza strefy Schengen obowiązuje 10-dniowa kwarantanna (dotyczy tylko osób niezaszczepionych). Po 7 dniach można wykonać test antygenowy, który zwalnia z kwarantanny. Można taki test wykonać w laboratorium współpracującym z naszym biurem (koszt ok. 120 zł) lub w dowolnym laboratorium w pobliżu miejsca zamieszkania. Koszt po stronie uczestnika.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób.

Dzieci do ukończenia 12. roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Więcej informacji tutaj:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Zapisz się na wyjazd