Uzbekistan - COVID

Aktualne warunki wjazdu do Uzbekistanu w związku z COVID:

Podstawowym warunkiem wjazdu na teren Uzbekistanu jest wykonanie testu PCR w ciągu 72 godziny przed przekroczeniem granicy dla osób niezaszepionych i ozdrowieńców. Od 16 marca 2022 roku test nie jest wymagany od osób zaszczepionych.

Zabezpieczenia w związku z COVID na wyjazdy do Uzbekistanu

1. Zabezpieczenia w cenie wyjazdu:

- ubezpieczenie KL i NNW obejmujące zachorowania na COVID,
 

2. Dobrowolne zabezpieczenia poza ceną wyjazdu:

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu - 100% zwrotu, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 6 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego przed wyjazdem

- ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 3 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego w trakcie wyjazdu

Osoby zażywające na stałe leki lub które były lub są leczone z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, powinny zakupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe (CP) konieczne do ubezpieczenia KL i kosztów rezygnacji.
Więcej informacji: TUTAJ.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zakupione i opłacone w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rezerwacji wyjazdu. W przypadku rezerwacji wyjazdów odbywających się za mniej niż miesiąc, ubezpieczenie musi być zakupione w dniu rezerwacji!

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacji: TUTAJ.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznej: TUTAJ.

Procedura testów przed wylotem

Nasze biuro umożliwia wykonanie testów PCR na terenie Polski w laboratoriach współpracujących z naszym biurem na podstawie umowy.

Oczekiwany termin wyniku od momentu badania to zazwyczaj 24-36 godzin.

W przypadku wyjazdu z Warszawy przewidujemy także możliwość wykonania testu dzień przed wyjazdem z Warszawy. Czas oczekiwania na wynik wyniesie wtedy jedynie 8-10 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wykonania testów i odpłatności zostaną wysłane drogą mailową.

Testy PCR można wykonać również w dowolnym laboratorium najbliższym miejsca zamieszkania uczestnika, niekoniecznie współpracującym z Wytwórnią Wypraw. Wtedy uczestnik płaci za test cenę zgodnie z cennikiem danego laboratorium.

Powrót do kraju

Obecnie po powrocie do Polski bezpośrednio z krajów spoza strefy Schengen obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. Osoby zaszczepione mogą uniknąć kwarantanny, przedstawiając negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego najpóźniej 24 godziny przed wjazdem do Polski.   Osoby nieszczepieni po 8 dniach po powrocie do kraju mogą wykonać test antygenowy, który zwalnia z kwarantanny. Można taki test wykonać w laboratorium współpracującym z naszym biurem (koszt ok. 120 zł) lub w dowolnym laboratorium w pobliżu miejsca zamieszkania. Koszt po stronie uczestnika.

Dzieci do ukończenia 12. roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Więcej informacji tutaj: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9877,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że obostrzenia związane z wjazdem do Uzbekistanu oraz powrotem do kraju mogą ulec zmianie

Zapisz się na wyjazd