Uzbekistan - COVID

Zabezpieczenia w związku z COVID na wyjazdy do Uzbekistanu

1. Zabezpieczenia w cenie wyjazdu:

- ubezpieczenie KL i NNW obejmujące zachorowania na COVID,
- test PCR wykonany na 72 h przed wylotem.

2. Dobrowolne zabezpieczenia poza ceną wyjazdu:

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu - 100% zwrotu, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 6 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego przed wyjazdem

- ubezpieczenie kosztów przerwania imprezy turystycznej, obejmujące zachorowania na COVID i kwarantannę - ok. 3 % ceny wyjazdu
ubezpiecza między innymi pozytywny wynik testu wykonanego w trakcie wyjazdu

- test antygenowy przed lub po powrocie do Polski (w zależności od aktualnych przepisów) - około 100-200 zł
zabezpiecza przed obowiązkiem kwarantanny po powrocie do Polski

Osoby zażywające na stałe leki lub które były lub są leczone z powodu choroby mogącej być zaliczaną do kategorii przewlekłych, powinny zakupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o choroby przewlekłe (CP) konieczne do ubezpieczenia KL i kosztów rezygnacji.
Więcej informacji: TUTAJ.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji oraz kosztów przerwania imprezy turysystycznej musi być zakupione w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rezerwacji wyjazdu.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów rezygnacji: TUTAJ.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia kosztów przerwania imprezy turystycznej: TUTAJ.

Powrót do kraju

Aby uniknąć obowiązującej obecnie kwarantanny po powrocie do kraju, konieczne jest wykonanie testu antygenowego.  Nasze biuro pomoże w organizacji wykonania takiego testu dla chętnych przed wyjazdem z Uzbekistanu lub w Polsce - w zależności od aktualnych przepisów. Przypominamy, że osoby zaszczepione są zwolnione z tego obowiązku.

Zapisz się na wyjazd